Hướng dẫn tải game

Bước 1:

- Bấm chọn Download

- Đồng ý cài đặt

Bước 2:

- Vào phần cài đặt(Setting)

- Cài đặt chung(General)

- Quản lý thiết bị(Device management)

- Chọn tin cậy(Trust) nhà cung cấp

Bước 3:

- Trở về màn hình chính

- Chọn biểu tượng TX79 để trải nghiệm